NAZWA: Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy

RODZAJ: Jednostka samorządowa

ADRES:
Rataje Słupskie 39a
28-133 Pacanów

NIP: 6551774887
REGON: 291145891

KONTAKT:
Telefon 41 37 65 204

Załatwianie spraw
Załatwianie spraw realizowane jest przez sekretariat szkoły w dni robocze, w godz. : 7.00-15.00 w następujących formach:

  • stawiennictwo indywidualne w sekretariacie szkoły
  • telefonicznie, nr tel.: 413765204
  • korespondencja tradycyjna na adres szkoły: Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
  • korespondencja mailowa, adres e-mail: sekretariat@sprataje.tbu.pl


Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 7.00-15.00

  • sekretarka szkoły, Agnieszka Nogaś, tel. 0413765204 e-mail: sekretariat@sprataje.tbu.pl
  • dyrektor, Natalia Koper, tel. 041 3765204


Księgowość szkoły pracuje w godzinach 7.00-15.00

  • główna księgowa, Agnieszka Wieczorek tel. 0413765204