Rok 2018
Załączone pliki:

Bilans Jednostki 2018
(bilans_jednostki2018.pdf - 679.091 KB) Data publikacji: 2019-05-10 18:10:30 Redaktor: Marek Ciszewski
Informacja dodatkowa 2018
(informacja_dodatkowa2018.pdf - 1721.853 KB) Data publikacji: 2019-05-10 18:11:05 Redaktor: Marek Ciszewski
Rachunek zysków i strat 2018
(rachunek_zysków_i_strat2018.pdf - 496.841 KB) Data publikacji: 2019-05-10 18:11:32 Redaktor: Marek Ciszewski
Zestawienie zmian 2018
(zestawienie_zmian2018.pdf - 459.68 KB) Data publikacji: 2019-05-10 18:12:02 Redaktor: Marek Ciszewski

Szkoła Podstawowa imienia Jana Brzechwy
Rataje Słupskie 39a, 28-133 Pacanów
www.sprataje.tbu.pl